Vesinäyte

JUOMAVEDEN KUNTO

Turun alueella käyttövesi on puhuttanut vuosikausia, joten halusin testata oman talousvetemme puhtautta. Testistä selvisi, että kaikki muut arvot olivat kohdillaan, mutta heterotrofinen pesäkeluku on huomattavasti suosituksia korkeampi. Osittain tämän takia olen päätynyt käyttämään vedensuodatinta. Tosin nämä syyt ovat vielä painavampia: Suodatin poistaa myös mm. Kloorin, petrokemikaalit 98%, torjunta-aineet: 95% , raskasmetallit: 98%, bakteereita, hiivoja, homeita, kystia, alkueläimiä ja loisia ja osan viruksista. Sekä antibiootti- ja hormonijäämiä.


(AQ003.1 AQVA ULTRA). 69,00 € sijoitus vedenpuhdistukseen on pieni summa siitä, että vesi on puhtaampaa.

Oheinen vesinäyte on otettu käyttövedestä 18.10.2017 Kaarinan Littoisissa rivitaloyhtiössä. Testin tekijä on AQVA Finland Oy.

 

 

Testituloksissa heterotrofinen pesäkeluku, joka on > 2419,6 mpn/100ml. Hyvälaatuisessa vedessä pesäkeluku on alle 1000 mpn/100ml.

Heterotrofinen pesäkeluku:
Pesäkkeiden lukumäärän määrityksessä arvioidaan vedessä olevien elävien aerobisten, heterotrofisten bakteereiden sekä hiivojen ja homeiden lukumäärä. Heterotrofisen pesäkeluvun avulla arvioidaan näytteen yleistä hygieenistä laatua. Heterotrofinen pesäkeluku kuvaa mikrobien kokonaismäärää. Yleisesti pidetään, että hyvälaatuisessa vedessä pesäkeluku on alle 1000 mpn/100ml ja laatusuosituksena alle 2000 mpn/100 ml (WHO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertailun vuoksi laitan Helsingissä tehdyn näytteen tulokset:
Talousveden mikrobiologinen laatu tapahtumissa ja ulkomyynnissä Helsingissä 2014

Näytteistä määritettiin heterotrofinen pesäkeluku (22 C), jonka avulla kartoitettiin erityisesti putkistojen ja hanojen hygieenistä laatua sekä kuntoa. Verkostovedessä heterotrofisten pesäkkeiden lukumäärä katsotaan hyväksi, kun tulos on <100 pesäkettä muodostavaa yksikköä millilitrassa vettä (pmy/ml). Yhteensä 24 (65 %) näytteessä heterotrofinen pesäkeluku oli <100 pmy/ml ja 13 (35 %) näytteessä heterotrofinen pesäkeluku oli ≥100 pmy/ml. Toreilla kolmessa ja tapahtumissa kymmenessä näytteessä pesäkeluku oli ≥100 pmy/ml.
(https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-15-14.pdf)

“Helsingin testeihin pitäisi laittaa kaksi nollaa perään, jotta ne saadaan vertailukelpoisiksi. AQUA Finland Oy tutkii pesäkkeiden lukumäärä per 100ml vettä, kun Helsingin testissä tutkitaan pesäkkeiden lukumäärä per 1ml vettä.”

SCROLL_TEXT

Puhdas vesi on meille kaikille yksi tärkeimmistä asioista elämässä, vaikka sitä ei aina jokapäiväisessä asioinnissa joudukaan pohtimaan. Vielä toistaiseksi suuri osa maamme pintavesistä , 65 %, on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Hyvää heikommassa tilassa on 35 % jokipituudesta, 15 % järvipinta-alasta ja 75 %  rannikkovesien kokonaispinta-alasta. (ymparisto.fi/pintavesientila)